Archive for 'EFT'

Poznaj Matrix Reimprinting jako narzędzie zmiany i uwolnienia stresu

autor:

Poznaj Matrix Reimprinting jako narzędzie zmiany i uwolnienia stresu

Matrix Reimprinting to jedna z technik psychologii energetycznej. Jest kombinacją metody EFT oraz wiedzy z epigenetyki i fizyki kwantowej. Pomaga szybko uwolnić traumę z wydarzeń z przeszłości. (więcej…)

Jak działa EFT – skuteczna technika na stres

autor:

Jak działa EFT – skuteczna technika na stres

Wiele osób próbując EFT i doświadczając dzięki tej metodzie szybkich i często zdumiewających rezultatów zadaje sobie pytanie – co to jest EFT i jak to działa? Jak to się dzieje, że w ciągu kilku minut można zredukować emocjonalny ból czy traumę, fizyczne dolegliwości czy mentalne blokady?

(więcej…)

EFT – poziom mentalny

autor:

EFT – poziom mentalny

Holistyczny sposób na stres – cz.IV

Stresować nas mogą nasze myśli o sobie, o innych czy otaczającym świecie, ogólnie o życiu czy szczęściu. Czasami wynikają z konkretnych wydarzeń, zachowań lub emocji – są wtedy skutkiem stresu. Czasami stają się i jego przyczyną, np. wtedy kiedy myślimy o sobie źle, co dodatkowo nas bardziej stresuje. Szczególnym przypadkiem jest depresja, kiedy nie udaje się wyjść z zaklętego kręgu beznadziei.

(więcej…)

EFT – poziom fizyczny

autor:

Holistyczny sposób na stres – cz.III

Jesteśmy jednością, a nie oddzielnie ciałem, emocjami czy myślami. Owszem, dzięki naszym zmysłom wyróżniamy te obszary jako odrębne elementy naszego Ja.

(więcej…)

EFT – poziom emocjonalny

autor:

EFT – poziom emocjonalny

Holistyczny sposób na stres – cz.II

Związek między ciałem a emocjami jest bardzo ścisły, można powiedzieć, że sygnały z ciała to wręcz wykrywacz emocji. Uczucia, podobnie jak sygnały ciała, to bardzo cenne dla nas informacje. Dają nam znać, że coś się dzieje, są naszym drogowskazem. Emocje to inaczej wyzwalane przez mózg reakcje, które przygotowują ciało i umysł do odpowiedniego działania. (więcej…)

Strona 1 z 2 12