Polityka prywatności i regulamin

Regulamin Wydarzenia “Kobiety w biznesie czyli weekend dla superbohaterek od zadań specjalnych“ >>> znajduje się na tej stronie

01.10.2015


 

Polityka prywatności

Korzystając ze stron „Sposób na stres” Klient akceptuje następujące zasady polityki prywatności:

 

Dane osobowe

Konto założone w celu dostępu do darmowych materiałów serwisu

Klient wyraża zgodę na przekazanie swoich danych:

 • nazwy użytkownika,
 • adres e-mail
 • ewentualnie imię i nazwisko (do wydrukowania certyfikatu)

przy rejestracji w celu założenia konta.

Konto założone w celu realizacji zamówienia

Klient wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych:

 • imienia i nazwiska (nazwy),
 • danych kontaktowych (adres zamieszkania, adres e-mailowy, telefon)

przy rejestracji w celu założenia konta oraz złożenia zamówienia.

Konto jest zakładane przez Klienta i wykorzystywane do:

 • składania zamówienia w sklepie internetowym,
 • realizacji tego zamówienia,
 • do możliwości skorzystania przez Klienta z akcji promocyjnych,
 • przekazywania Klientowi niezbędnych informacji w czasie trwania kursu,
 • korespondencji związanej z wystawianiem dokumentów finansowych (rachunków)

Założenie konta może być niezbędne do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług określonych w Regulaminie. Podanie danych jest dobrowolne, lecz potrzebne w celu umożliwienia Klientowi korzystania z usług. Przysługuje mu prawo dostępu do treści swoich danych, ich edycji lub usunięcia z bazy. Przekazane dane osobowe w żaden sposób nie są udostępniane ani sprzedawane osobom czy firmom trzecim.

 

Newsletter
 1. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów marketingowych (zwłaszcza przesyłania informacji handlowych, materiałów promocyjno-informacyjnych, oferowania produktów, badania rynku i opinii publicznej) przez Fundację Numen. Fundacja jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach serwisu. Zgoda na przetwarzanie danych ma charakter dobrowolny i w odniesieniu do przesyłania informacji handlowych może być w każdej chwili cofnięta. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich edycji oraz usunięcia.
 2. Adres e- mail zostanie zmagazynowany w bazie adresowej wykorzystywanej tylko w celach dystrybucji newslettera. Można w każdej chwili odwołać subskrypcję poprzez kliknięcie automatycznego liku w wysłanej wiadomości newslettera.
 
Informacje ogólne
 1. Dane osobowe, podawane przez Klienta w częściach serwisu www, pozwalające na interakcję z użytkownikiem (np. forum, komentarze, opinie o produktach) są widoczne jawnie dla wszystkich czytających te strony. Nie ma żadnej możliwości filtrowania ich i zabezpieczania przed nieuprawnionym wykorzystaniem przez podmioty trzecie.
 2. Strona internetowa może zawierać połączenia z innymi stronami, nie należącymi do serwisu. Fundacja Numen nie ponosi odpowiedzialności za politykę ochrony danych na tych stronach internetowych.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w niezbędnym zakresie, zgodnie z przepisami prawa polskiego w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
 4. W myśl ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) osobnej zgody Klient udziela na otrzymywanie korespondencji handlowej. Dokonuje tego w formie elektronicznej poprzez wypełnienie odpowiednich pól podczas rejestracji.
Cookies

W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu.

Na stronach serwisu zbierane są także informacje dotyczące rodzaju używanych przez Klienta przeglądarek i systemu operacyjnego, adresu IP komputera, daty, godziny, czasu trwania sesji. Wykorzystywane są do celów identyfikacyjnych oraz analitycznych i statystycznych.

 
Niezapowiedziane wiadomości

Serwis „Sposóbnastres.pl” zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości serwis rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.).

 

Zastrzeżenia

Fundacja Numen zastrzega sobie prawo do zmian w polityce prywatności. Osoby odwiedzające strony www obowiązuje zawsze jej aktualna wersja, dostępna na tej stronie

Regulaminy:

 

Regulamin udziału w szkoleniach

I Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez serwis Sposób na stres.pl, którego właścicielem jest Fundacja Numen.

§ 2

Zgłaszającym jest osoba, która zawiera umowę telefonicznie lub przesyłając zgłoszenie e-mailem lub wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie serwisu

§ 3

Uczestnikiem jest osoba zgłoszona przez Zgłaszającego.

§ 4

Szkolenia są organizowane w zakresie, formach i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń.

I Uczestnictwo

Szczegółowe zasady zgłaszania, zawarcia  umowy, odstąpienia od umowy/rezygnacji oraz świadczenia usług zawarte są w poniższym Regulaminie serwisu www oraz sklepu

II Warunki szczegółowe świadczenia Usług
 • Ilość miejsc na szkolenie może być ograniczona (zaznaczone jest to w opisie szkolenia). O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność wpłat za szkolenie
 • Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z deklaracją uczestnictwa w szkoleniu i staje się wiążącą umową obowiązująca po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia i terminu szkolenia przez Organizatora. Wysłanie zgłoszenia zobowiązuje Zgłaszającego do uiszczenia opłaty za szkolenie
 • W ramach opłaty każdy uczestnik szkolenia ma zagwarantowane świadczenia określone szczegółowo w ofercie danego szkolenia

Eszkolenia:

 • W przypadku E-Szkoleń online, drogą poczty elektronicznej, na nośnikach multimedialnych lub poligraficznych Świadczeniodawca zapewnia możliwość kontaktu korespondencyjnego z Trenerem (np. ocena prac domowych, wyjaśnianie wątpliwości, udzielanie dodatkowych informacji). Korzystanie z pomocy Trenera nie jest obowiązkowe
 • Podczas nauki Klient może być informowany o możliwościach dodatkowego zakupu materiałów uzupełniających, uczestniczenia w odpłatnych zajęciach stacjonarnych i warsztatach
 • Certyfikat ukończenia szkolenia zostaje wydany wyłącznie osobom, które zaliczyły szkolenie
 • Zaliczenia szkolenia dokonuje każdorazowo trener prowadzący szkolenie, oceniając indywidualną pracę każdego uczestnika
 • Koszty wynikające z dostępu do eszkolenia (np.koszt internetu, komputera itp) spoczywają na uczestniku szkolenia
 • Uczestnik bierze odpowiedzialność za stan swojego zdrowia, a szkolenie nie może zstępować porady lub wizyty u lekarza

Szkolenia stacjonarne, wyjazdowe, sesje coachingowe:

 • Koszty wynikające z dojazdu na szkolenie i zakwaterowanie spoczywają na uczestniku szkolenia
 • Uczestnik bierze odpowiedzialność za stan swojego zdrowia, a szkolenie nie może zstępować porady lub wizyty u lekarza

Zakupione przez Klienta materiały są jego własnością. Jednak każde Szkolenie jest przedmiotem prawa autorskiego, dlatego nie można ich kopiować, przekładać na języki obce oraz w jakikolwiek inny sposób dystrybuować zakupionych materiałów.

 

Regulamin serwisu www oraz sklepu

I Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy Regulamin określa zasady posługiwania się serwisem internetowym (stroną WWW) i sklepem internetowym, zakres odpowiedzialności oraz wszelkie inne informacje o charakterze porządkowym.

§ 2

Prawa do serwisu Sposób na stres, strony WWW i jej poszczególnych części (w tym sklepu internetowego) przysługują Fundacji Numen, która jest ich właścicielem i wykonawcą usług.

§ 3

Stosowane definicje:

Świadczeniodawca – Fundacja Numen Gdańsk ul. Miechucińska 10, 80-298, nip 5833180052, regon 361580510, KRS 0000559680.

Klient – osoba prawna, fizyczna albo jednostka organizacyjna. Osoba fizyczna może skorzystać z usług jeżeli posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego w przypadku, gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

Usługi – usługi świadczone bezpośrednio przez Świadczeniodawcę, opisane w dziale III niniejszego Regulaminu.

Regulamin – niniejszy Regulamin.

Formularz Rejestracyjny/Zakupu – ankieta, którą wypełnia Użytkownik podczas procesu rejestracji, w celu założenia konta lub zakupu szkolenia, zawierając tym samym Umowę z Fundacją.

E-Szkolenia, Webinaria – szkolenia będące własnością Fundacji Numen , udostępniane z wykorzystaniem systemu informatycznego, sprzedawane za pośrednictwem publicznej sieci Internet lub osobiście. Opisane szczegółowo w dziale III niniejszego Regulaminu

Szkolenia, Coaching – szkolenia będące własnością Fundacji Numen , realizowane przez trenera na zasadzie szkolenia otwartego lub zamkniętego na zlecenie; sprzedawane za pośrednictwem publicznej sieci Internet lub osobiście. Opisane szczegółowo w dziale III niniejszego Regulaminu

§ 4

Zapoznanie z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptacja jest jednoznaczna z zawarciem umowy między Klientem a Świadczeniodawcą. Naruszenie przez Klienta Regulaminu może skutkować rozwiązaniem umowy przez Świadczeniodawcę.

§ 5

Fundacja Numen  zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania na stronie internetowej zawierającej Regulamin.

II Umowa

§ 1 Zawarcie umowy

Zawarcie umowy odbywa się poprzez wysłanie przez Klienta wypełnionego i zatwierdzonego Formularza Rejestracyjnego lub Formularza Zamówienia do bazy Świadczeniodawcy. W Formularzu Rejestracyjnym zawarte jest potwierdzenie przez Klienta zapoznanie się z Regulaminem oraz jego akceptacja, co jest jednoznaczne z zawarciem umowy na odległość, zgodnie z ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów z dnia 02.01.2000 r. (Dz. U. Nr 22, poz. 271). Stronami w tej umowie są: Klient i Świadczeniodawca.

Po zapisaniu danych w bazie Świadczeniodawcy Klient otrzymuje e-maila potwierdzającego ten fakt. Prośba o potwierdzenie zapisu może być także skierowana telefonicznie.

§ 2 Odstąpienie od umowy i rezygnacja

Eszkolenia:

W myśl wspomnianej ustawy gwarantujemy Klientowi odstąpienie od umowy bez podania przyczyn, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w ciągu 10 dni od otrzymania pierwszego e-maila z treścią E-Szkolenia. Po upływie 14 dni, ale w okresie nie dłuższym niż 15 dni od momentu otrzymania pierwszego e-maila Klient może zrezygnować ze współpracy ze Świadczeniodawcą ze skutkiem natychmiastowym. Musi przesłać do Świadczeniodawcy pisemną rezygnację. Pobierana jest wtedy jedynie częściowa zapłata za Eszkolenie, proporcjonalnie do jego danej części. Po upływie okresu dłuższego niż 15 dni zapłata za Eszkolenie nie jest zwracana.

Szkolenia stacjonarne, zamknięte, wyjazdowe, sesje coachingowe:

W myśl wspomnianej ustawy gwarantujemy Klientowi odstąpienie od umowy bez podania przyczyn, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w ciągu 14 dni od momentu złożenia zamówienia, a przed  płatnością.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa Klienta już po opłaceniu ceny szkolenia:

 • jeżeli była to cena promocyjna – koszty nie są zwracane
 • jeżeli była to cena bez promocji i rezygnacja do 10 dni przed szkoleniem – koszty są zwracane w 90%
 • jeżeli była to cena bez promocji i rezygnacja 9-4 dni przed szkoleniem – koszty są zwracane w 50%
 • jeżeli była to cena bez promocji i rezygnacja 3 dni i później przed szkoleniem – koszty nie są zwracane
III Usługi

§ 1 Świadczenie Usług

Usługi świadczone przez Świadczeniodawcę polegają na:

 • umożliwieniu Klientowi udziału w darmowych szkoleniach lub dokonywania zakupów E-Szkoleń, Szkoleń, Webinariów, Sesji coachingowych za pośrednictwem Internetu,
 • udostępnieniu zakupionych przez Klienta treści Szkoleń za pośrednictwem strony WWW (online), poczty elektronicznej, na nośnikach multimedialnych lub poligraficznych; w odniesieniu do poszczególnych Szkoleń jest to określone na stronie internetowej dotyczącej danego szkolenia,
 • E-Szkolenia zakupione przez Klienta są przygotowywane i wytwarzane przez Świadczeniodawcę, zawierają materiały z treścią kursu (min. ćwiczenia, testy, prace domowe),
 • Świadczeniodawca organizuje przebieg nauki, zapewniając opiekę Trenera,
 • Świadczeniodawca organizuje również Szkolenia otwarte stacjonarne lub zamknięte na zlecenie, sesje coachingowe, wyjazdowe.

§ 2 Procedura składania i realizacji Usług

Rejestracja Klienta poprzez założenie konta jest niezbędna w celu realizacji Usług i obejmuje:

 • zaakceptowanie warunków Regulaminu i Polityki Prywatności,
 • prawidłowe wypełnienie przez Klienta Formularza Rejestracyjnego (założenie konta z darmowymi zasobami) lub Formularza Zakupu (założenie konta z dokonaniem zakupu) znajdującego się na stronie WWW,
 • odesłanie go do Świadczeniodawcy,
 • po zapisaniu danych w bazie Świadczeniodawcy Klient otrzymuje e-maila potwierdzającego ten fakt/ lub e-maila potwierdzającego złożenie zamówienia na zakup
 • Świadczeniodawca zastrzega sobie prawo odmowy zarejestrowania użytkownika bez podania przyczyny.

Dalsza procedura w przypadku E-Szkoleń online, Webinariów, drogą poczty elektronicznej, na nośnikach multimedialnych lub poligraficznych obejmuje:

 • Szkolenia płatne – dokonanie płatności przez Klienta.
 • Po dokonaniu zapłaty Klienta otrzymuje drogą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie potwierdzenie złożenia zamówienia.
 • Tematyka poszczególnych E-Szkoleń, przewidywany okres nauki (dostępu online, czasu i częstotliwości wysyłania poszczególnych lekcji) są zamieszczone na stronie internetowej dotyczącej danego szkolenia.
 • Świadczeniodawca rozpoczyna świadczenie Usług niezwłocznie po otrzymaniu opłaconego zamówienia, na co Klient wyraża zgodę.
 • Podany przez użytkownika adres e-mail, telefon i adres może zostać wykorzystany do realizacji składanych zamówień.
 • Zakupione towary na nośnikach multimedialnych lub poligraficznych są dostarczane pod adres wskazany w Formularzu Zamówienia.
 • Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z Formularzem Zamówienia.
 • Jeżeli są, to koszty przesyłki są pokrywane przez Klienta.
 • Klient może czasowo przerwać naukę np. z przyczyn losowych. Warunkiem jest przesłanie pisemnego wniosku w tej sprawie, przewidywanego okresu przerwy; wysyłka materiałów zostanie wstrzymana na określony czas.

Dalsza procedura w przypadku Szkoleń otwartych lub zamkniętych (stacjonarnych) obejmuje, Sesji coachingowych, wyjazdowych:

 • Zapisanie się na Szkolenie poprzez Rejestrację Klienta, wysłanie na adres Świadczeniodawcy drogą elektroniczną lub pocztową takiej informacji, lub potwierdzenie telefoniczne,
 • Dokonanie płatności przez Klienta.
 • Po dokonaniu zapłaty Klienta otrzymuje on ustaloną przez strony drogą informację kiedy i gdzie odbędzie się dane Szkolenie.
 • Tematyka poszczególnych Szkoleń oraz okres przewidywany okres nauki są zamieszczone na stronie internetowej dotyczącej danego szkolenia.
 • Świadczeniodawca rozpoczyna świadczenie Usług po dokonaniu płatności przez Klienta w ustalonym terminie danego Szkolenia.
 • Podany przez użytkownika adres e-mail, telefon i adres może zostać wykorzystany do realizacji składanych zamówień.
 • Fundacja Numen zastrzega sobie prawo do odwołania bądź przesunięcia terminu Szkolenia w przypadku niezebrania minimalnej liczby osób lub przyczyn losowych.

§ 3 Ceny i zapłata za Usługi

 • Szkolenia organizowane przez serwis są odpłatne lub nieodpłatne, a cena każdego szkolenia ustalana jest odrębnie
 • Ceny usług znajdujących się w sklepie internetowym są podane w złotych polskich i są cenami brutto
 • Cennik Szkolenia jest zamieszczony na stronie internetowej dotyczącej tego Szkolenia
 • Klient jest zobowiązany do wniesienia opłaty za usługi przelewem na rachunek bankowy Świadczeniodawcy podany drogą emailową lub poprzez system płatności Paypal. Datą zapłaty jest data uznania rachunku bankowego Świadczeniodawcy
 • Płatność za niektóre Szkolenia może być dokonana także za pobraniem lub osobiście
 • Na życzenie Klienta zostanie wystawiony rachunek
 • Ceny nie obejmują kosztów i wydatków Klienta związanych z zapewnieniem możliwości korzystania z Usług, przykładowo kosztów związanych z dostępem do Internetu, zakupu sprzętu i oprogramowania do korzystania z usług (np. modemy, komputer) lub konfiguracji oprogramowania w celu korzystania z Usług
 • Jeżeli występują, to koszty przesyłki materiałów są pokrywane przez Klienta. Podane będą na stronie WWW danego Szkolenia

§ 4 Gwarancje i reklamacje

Jeśli Klient nie jest zadowolony z jakiegoś aspektu dotyczącego dostarczania Szkoleń, ich treści czy sposobu obsługi, ma prawo do zgłaszania reklamacji. Każda z nich zostanie rozpatrzona indywidualnie i Klient otrzyma pisemne powiadomienie o sposobie i trybie rozwiązania problemu.

Jeśli reklamacja dotyczy wad nadesłanych materiałów, Klient powinien zgłosić ją w terminie 7 dni od ich otrzymania poprzez odesłanie do Świadczeniodawcy uszkodzonych egzemplarzy wraz z pisemną informacją dotyczącą wady.

Jeśli reklamacja dotyczy wad i uniedogodnień spowodowanych przez Świadczeniodawcę, będzie rozpatrzona w okresie nie dłuższym niż 10 dni roboczych, licząc od następnego dnia roboczego po tym, w którym ją przyjęto. Odwołanie od raz przyjętej już reklamacji, będzie rozpatrywane w ciągu 15 dni roboczych od dnia jego przyjęcia. Czas rozpatrywania reklamacji dotyczących tych aspektów realizowania usługi edukacyjnej, w której zaangażowane są podmioty niezależne od Świadczeniodawcy, jest uzależniony od rodzaju działań niezbędnych do wyjaśnienia nieporozumienia.

IV Zobowiązania Użytkownika

Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz zwyczajów przyjętych w zakresie posługiwania się siecią Internet. Działanie niezgodne ze wskazanymi regulacjami rodzi po stronie Klienta odpowiedzialność i obowiązek naprawienia powstałej szkody na zasadach ogólnych.

Klient przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje istotne dla funkcjonowania strony WWW będą udostępnione na stronach WWW i zostaną uznane za prawidłowo do niego dostarczone.

Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w toku Rejestracji i zapisu na Szkolenia.

Klient powinien informować Świadczeniodawcę o zmianach danych przekazanych w trakcie rejestracji, jeżeli ma to wpływ na dalsze świadczenie Usług.

Klient zobowiązany jest korzystać z Usług jedynie w celach prawnie dozwolonych.

Klient nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z udziału w Szkoleniu na osoby trzecie.

V Odpowiedzialność

Świadczeniodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych.

Świadczeniodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wystąpienia jakichkolwiek szkód po stronie Klienta, spowodowanych korzystaniem lub niemożnością korzystania z usług, utraty danych, opóźnienia w ich otrzymaniu lub przesłaniu danych, spowodowanych brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub innymi przerwami w świadczeniu usług, spowodowanych przez czynniki od Świadczeniodawcy niezależne.

Za czynniki niezależne od Świadczeniodawcy uważa się w szczególności:

 • przyczyny technologiczne związane ze specyfiką Usług,
 • awarie transmisji lub łączy telefonicznych, w tym międzynarodowych, obciążenia łączy, brak dostępu do sieci operatorów krajowych i zagranicznych lub nieprawidłowości w działaniu takich operatorów telekomunikacyjnych,
 • przerwy w dostawie energii elektrycznej oraz awarie urządzeń technicznych i inne tego typu okoliczności, za które odpowiedzialni są dostawcy usług i operatorzy telekomunikacyjni lub siła wyższa, rozumiana jako nagła, niespodziewana przyczyna zewnętrzna, za którą Świadczeniodawca nie odpowiada,
 • konieczne przerwy eksploatacyjne, remontowe oraz inne przerwy o charakterze technicznym,
 • okoliczności, za które odpowiada Klient, takie jak awaria urządzeń lub oprogramowania Klienta, błędy w obsłudze lub konfiguracji.

W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Świadczeniodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.

W przypadku stwierdzenia przez Świadczeniodawcę istotnego naruszenia Klienta, Świadczeniodawca jest uprawniony do natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usług z winy Klienta, bez konieczności wcześniejszego uprzedzania o takim zamiarze lub wystosowywania wezwań do Klienta w tym również do zablokowania i usunięcia konta Klienta wraz z zawartością.

Świadczeniodawca nie bierze odpowiedzialności za reklamy serwisów i usług, oferowanych przez podmioty trzecie, ewentualnie pojawiające się na stronach WWW Świadczeniodawcy.

Treści i opinie, wyrażane na stronie WWW przez osoby odwiedzające, pozostają ich własnością. Świadczeniodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nie, nie identyfikuje się z nimi.

Klient ponosi odpowiedzialność w stosunku do Świadczeniodawcy oraz osób trzecich za treść podanych przez siebie informacji, jak również umieszczanych na stronie WWW wypowiedzi i informacji.

Świadczeniodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w związku z wykorzystaniem informacji prezentowanych na stronie WWW lub materiałach Szkoleniowych w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji.

Korzystanie ze strony WWW i Szkoleń odbywa się wyłącznie na ryzyko Klienta i koszt. Świadczeniodawca nie gwarantuje niewadliwego i nieprzerwanego dostępu do Szkoleń oraz że rezultat poszukiwań i pozyskane informacje sprostają oczekiwaniom Klienta co do ich merytorycznej zawartości i przydatności. Zastrzega się możliwość występowania nieścisłości i błędów typograficznych w informacjach na stronie internetowej oraz materiałach szkoleniowych.

VI Prawa autorskie

Zawartość strony internetowej jak i wszelkie materiały szkoleniowe są chronione prawami autorskimi. (Ustawa z dn 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.)).

© „Fundacja Numen” „Sposób na stres.pl” Wszelkie prawa zastrzeżone.

Informacje podane na stronach serwisu (teksty, ilustracje) poza ściśle prywatnymi celami lub innymi, zaznaczonymi w tej informacji, nie mogą być reprodukowane, przenoszone, rozprowadzane lub przechowywane bez uprzedniej pisemnej zgody „Fundacji Numen „. Wszelkie modyfikacje zawartości strony internetowej są zabronione. Niektóre fragmenty strony internetowej zawierają ilustracje lub teksty, chronione prawami autorskimi należącymi do ich dostarczycieli.

VII Zastrzeżenia prawne

Fundacja Numen  zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości strony WWW oraz treści Szkoleń, dokonywania w nim zmian i modyfikacji, zawieszenia lub wycofania danego elementu.

Fundacja Numen uprawniona będzie do zaprzestania udostępniania strony WWW bez podania przyczyn po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie zarejestrowanych Klientów, jeżeli miałoby to wpływ na dalsze Szkolenie.

VIII Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).

Regulamin będzie interpretowany w zgodzie z powszechnie obowiązującym prawem polskim.

wróć do góry strony