Artykuły

Reakcja stresowa a uważna odpowiedź na stres

autor:

Reakcja stresowa a uważna odpowiedź na stres

Zwykle na stres reagujemy automatycznie. Jesteśmy pochłonięci przez wyuczone reakcje i czasami nawet nie dostrzegamy, że można inaczej. Brakuje nam świadomości tego, co się w nas dzieje, w naszym ciele, myślach i emocjach. I dlatego nie mamy na te nasze nałogowe reakcje prawie żadnego wpływu. Oczywiście, możemy  udawać, że wszystko jest ok, a negatywne emocje nas nie dotyczą („ja jestem zdenerwowany?”). Prędzej czy później jednak odbije się to na naszym samopoczuciu czy zdrowiu. Spychając emocje nie powodujemy, że znikają. Mogą zbierać się, aby wybuchnąć ze zdwojoną siłą. Mogą ukryć się w ciele, często w postaci chronicznych napięć, w rożnych częściach ciała. A my nawet potem już nie wiemy, że ich przyczyną były nieujawniane albo zablokowane emocje.

Uważność może pozwolić nam wrócić świadomością do swojego ciała, emocji i myśli. I w pewnym momencie możemy świadomie zacząć je dostrzegać. Ma to ogromny wpływ na powstawanie lub rozwinięcie się reakcji stresowej. Dzięki uważności możemy bardziej świadomie odpowiadać na stres, a nie tylko działać jak na automatycznym pilocie.

Jak radzić sobie ze stresem